Copyright

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar och så vidare – som finns på www.jobbainorge.nu är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

Det betyder att du inte utan sådant tillstånd får kopiera materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Observera att för skolor gäller inte det så kallade Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.